Чланице Студентског парламента:

Факултет техничких наука

Правни факултет

Економски факултет

Технолошки факултет

Природно математички факултет

Медицински факултет

Пољопривредни факултет

Факултет спорта и физичког васпитања

Педагошки факултет

Филозофски факултет

Технички факултет „Михајло Пупин“

Грађевински факултет

Академија уметности

Учитељски факултет на мађарском наставном језику