На овој страници можете пронаћи списак чланова Студентског парламента Пољопривредног факултета, као и контакте Студента продекана и председника Студентског парламента

Студент продекан Пољопривредног факултета

Младена Микан

mladena.mikan@gmail.com

Председник Студентског парламента Пољопривредног факултета

Светозар Летић

svetozar.letic996@gmail.com

Чланови Студентског парламента Пољопривредног факултета

Светозар Летић

Милош Ћурчић

Алекса Бубања

Дејан Милешевић

Милица Грубач

Васа Зец

Александар Агоч

Перица Миличев

Вид Зукић

Маја Дрљача

Милош Димитријевић

Марко Димовски

Милан Пејиновић

Саша Јовичић