Лука Радовић, потпредседник

Датум рођења 5.9.1996. године у Новом Саду

– Факултет: Факултет техничких наука

– Контакт: lradovic@uns.ac.rs

Биографија:

– Студент 4. године рачунарства и аутоматике (Е2) на ФТН

– Потпредседник студентског парламента Универзитета у Новом Саду

– Члан Сената Универзитета у Новом Саду

– Организатор квиза „Потера на ФТН“(такмичење студената против професора и

асистената, који се одржао два пута са преко 1000 гледалаца)

– Организатор „Хуманитарног спортског дана“ – ГИС – ФТН (турнир између

Исидорине гимназије и ФТН за помоћ Бојани Ћорилић, преко 500 посетилаца)

– Оснивач Трагос-театра (бесплатна аматерска глумачка секција за младе)

– Организатор бесплатне припремне наставе за колоквијуме старијих колега

млађим – Ментор

– Оснивач првог студенатског talk show-a – FTN Highlights