ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ СТУДЕНАТА УНС У ОРГАНИЗОВАНОЈ ПОСЕТИ ПОЗОРИШНОЈ ПРЕДСТАВИ

У циљу неговања културних активности студената Универзитета у Новом Саду, Универзитет је расписао позив за учешће студената у организованој посети позоришној представи „Цигани лете у небо“, која ће бити изведена 20. новембра 2019. године, у Позоришту на Теразијама у Београду. Право учешћа имају редовни студенти друге или виших година основних и интегрисаних студија на свим факултетима у саставу Универзитета. За учеснике организоване посете обезбеђени су превоз туристичким аутобусом и карта за позориште, без накнаде. Трошкове аранжмана сноси Универзитет у Новом Саду. Реализацију програма организоване посете финансијски је подржао Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад. Рок за пријаву заинтересованих студената је 12. новембар 2019. године. Пријава са попуњеним пријавним обрасцем се подноси електронским путем на имејл адресу: kultura@uns.ac.rs.

Непотпуне или неблаговремене пријаве, као и пријаве са нетачним подацима, неће бити узете у разматрање.