На овој страници можете пронаћи списак чланова Студентског парламента Правног факултета, као и контакте Студента продекана и председника Студентског парламента

Студент продекан Правног факултета

Алексеј Бојков

aleksejbojkov94@gmail.com

Председник Студентског парламента Правног факултета

Јасна Јандрић

jaca.jandric510@gmail.com

Чланови Студентског парламента Правног факултета

Стефан Иветић

Срђана Јованић

Васо Тешић

Јасна Јандрић

Светлана Марјановић

Јана Атељевић

Мирослав Курдулија

Нина Јојић

Драгана Ступар

Јелена Вујанов

Бојана Кнежевић

Лазар Ћосић

Вања Петковић

Драгана Јанковић