Ана Тодоровић, Председница Студентског парламента

Датум рођења: 25.05.1994 у Новом Саду

Факултет : Природно-математички факултет

Контакт: ana.todorovic@uns.ac.rs

Биографија:

–           Завршила Гимназију “Исидора Секулић” у Новом Саду- природно-математички смер

–           Студира на Природно-математичком факултету, департман за биологију И екологију

–           Члан Студентског парламента Природно-математичког факултета 2015/2016, 2016/2017

–           Председник Студентског парламета Природно-математичког факултета 2016/2017

–           Члан Наставно- научног  већа Природно-математичког факултета 2015/2016,

–           Члан Савета Природно-математичког факултета 2016/17

–           Члан Студентског парламента Универзитета у Новом Саду 2017/2018, 2018/2019

–           Потпредседница Студентског парламента Универзитета у Новом Саду 2017/18

–           Председница Студентког парламента Универзитета у Новом Саду од јуна 2018. године

–           Члан организационог одбора више пројеката и конференција.