Ана Тодоровић
председница Студентског парламента

Датум рођења: 25.05.1994 у Новом Саду

Факултет : Природно-математички факултет

Контакт:ana.todorovic@uns.ac.rs

 

Игор Кнежевић
Студент проректор

Игор Кнежевић

Датум рођења: 16.06.1993.  у Новом Саду

Факултет : Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду

Контакт: studentprorektor@uns.ac.rs

Стефан Иветић
потпредседник Студентског парламента

Стефан Иветић

Датум рођења: 27. 05. 1996. у Новом Саду

Факултет : Правни факултет

Контакт: iveticpf@gmail.com

 

Лука Радовић
потпредседник Студентског парламента

Лука Радовић

Датум рођења 5.9.1996. године у Новом Саду

Факултет: Факултет техничких наука

Контакт:lradovic@uns.ac.rs

Бојан Рашковић
секретар Студентског парламента

Бојан Рашковић

Датум рођења: 16.04.1997. у Суботици

Факултет : Факултет спорта и физичког фаспитања

Контакт: bojan.raskovic@yahoo.com