СТУДЕНТИ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ПОСЕТИЛИ УНИВЕРЗИТЕТЕ У БУДИМПЕШТИ И ПРАГУ

У периоду 20. до 24. фебруара, студенти Универзитета у Новом Саду посетили су Eotvos Lorand Универзитет у Будимпешти као и један од најстаријих Универзитет у Европи Карлов Универзитет у Прагу. Том приликом студенти су се упознали са могућостима студирања на мастер или докторским студијама на студијским програмима ових Универзитета, као и начином на који функционишу смештаји. читаонице и исхрана студената. Такође, у склопу обиласка и пријема, једна од тема је била заступљеност студентских представника у телима Факултета и Универзитета и рад Студентског парламента на поменутим Универзитетима.

Такође, у склопу стручне посете Универзитетима, студенти су имали прилику да се упознају са културним знаменитостима Будимпеште, Прага и Дрездена.