На овој страници можете пронаћи списак чланова Студентског парламента Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину, као и контакте Студента продекана и председника Студентског парламента

Студент продекан Техничког факултета “Михајло Пупин“ у Зрењанину
Драган Лазић

parlament@tfzr.rs

Председник Студентског парламента Техничког факултета “Михајло Пупин“ у Зрењанину
Александар Јашић

Чланови студентског парламента Техничког факултета “Михајло Пупин“ у Зрењанину

Александар Јашић
Драгана Шевић
Данило Смоловић
Марина Николић
Милош Петровић
Лазар Тодоровић
Милица Тот
Александра Војновић
Јелена Ђукић
Наталија Ђуровски
Татјана Рељин
Живица Миланов
Илија Мајсторовић
Небојша Бежановић
Игор Корићанац
Ђорђе Младеновић
Ивана Којић