На овој страници можете пронаћи списак чланова Студентског парламента Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици, као и контакте Студента продекана и председника Студентског парламента

Студент продекан и председник Студентског парламента Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици

Егон Пецко

pecko.egon@gmail.com

Чланови Студентског парламента Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици

Копањ Балаж

Синдирела Бардош

Синтиа Береш

Анетт Бодор

Чонгор Борош Ђеви

Ноеми Борош

Тамара Чувардић

Виктор Ђери

Кити Хаверпуш

Оршоља Копас

Давид Копуновић

Николета Матуз

Андреа Нађ

Виржиниа Пап

Егон Пецко

Енике Шоти

Иван Сакали

Рената Секереш

Катрин Торок

Анита Тот

Лаура Тот