УСВОЈЕНИ СВИ ЗАХТЕВИ СКОНУС-А

Студентска конференција Универзитета Србије (СКОНУС) је у току трајања ванредног стања имала састанке Председништва на којима су представници свих Универзитета износили податке о одржавању наставе, вежби и колоквијума у току ванредног стања. Представници СКОНУС-а са Универзитета у Новом Саду су активно учествовали у раду и прикупили све неопходне информације, проблеме и примере добре праксе. Након сумирања свих предлога, исти су упућени министру просвете, науке и технолошког развоја Младену Шарчевићу.

Први предлог који је усвојен је био обезбеђивање интернета студентима за сајтове и апликације које се најчешће користе за онлине предавања, вежбе, консултације, како би сваки студент имао могућност да истима и присуствује. Управама свих факултета је достављен допис те су студенти могли да се пријаве.

Након неколико дана усвојени су и остали предлози: да се обим градива за предстојеће испитне рокове смањи на одговарајући начин, продужавање рока за важење предиспитних обавеза положених у претходном периоду, такође да се продуже рокови за пријаву завршних, мастер и докторских радова. Једна од препорука која је усвојена је и та да се сви пропуштени испитни рокови надокнаде и да се за динамику одржавања самих рокова Управа факултета консултује са Студентским парламентом. Списак свих усвојених предлога мера и препорука можете прочитати у наставку.