Ово је страница на којој ће бити постављене вести, вести ће бити груписане по типу: Огласи и конкурси, Спорт, Друштвени активизам ….