Стефан Иветић, потпредседник

Рођен је 27. 05. 1996. године у Новом Саду.

Основну школу „Мирослав Антић“ завршио је 2011. године у Футогу. Већ уписом средње школе показује склоност ка праву, а нарочито интересовање за кривичноправну област. Током средње школе учествовао је на такмичењима из енглеског језика. Средњу саобраћајну школу „Пинки“ завршио је 2015. године. 

Студент је Правног факултета у Новом Саду од школске 2015./2016. године на смеру унутрашњих послова. Од самог почетка студија  посветио се академском животу, те је од 2015. године члан Савеза студената Правног факултета, а од 2016. године члан Студентског парламента Правног факултета, као и Наставно-научног већа Факултета. Исте године придружио се редакцији Студентског листа „Правник“, а преласком листа на електронску верзију постаје заменик главног и одговорног уредника. У периоду од 2017. до 2018. вршио је функцију потпредседника Савеза студената. Тренутно врши функцију потпредседника Студентског парламента Универзитета у Новом Саду. Члан је Одбора за етичка питања Универзитета у Новом Саду.