Бојан Рашковић, секретар

Датум рођења: 16.04.1997. у Суботици

Факултет : Факултет спорта и физичког фаспитања

Биографија:

–           Завршио Средњу школу „Светозар Милетић” у Новом Саду- смер Туристички техничар

–           Студира на Факултету спорта и физичког фаспитања- смер Дипломирани професор физичког васпитања

–           Члан Студентског парламента Факултета спорта и физичког фаспитања, 2017/18- данас

–           Студент продекан Факултета спорта и физичког фаспитања, 2018/19- данас

–           Председнк Студентске асоцијације Факултета спорта и физичког фаспитања, 2018/19-данас

–           Члан Студентског парламента Универзитета у Новом Саду 2018/2019- данас

–           Секретар Студентског парламента Универзитета у Новом Саду 2017/18- данас

–           Члан организационог одбора студентске манифестације „Дифовијада.“

–           Кординатор волонтера на Новосадском полумаратону/маратону, Фрушкогорском маратону, игре „Између две ватре“, СОШОВ-у, ЕYОФ-у, Европском првентсву у рвању, Светском првенству у Самбо-у.