СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ СТУДЕНТСКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ

У суботу 14. децембра, одржана је редовна седница Скупштине Студентске конференције универзитета Србије. Чланови Скупштине су сумирали рад у целој 2019. години и акценат поново ставили на креирање Нацрта Закона о студентском организовању као главног циља коме су тежили. Представљени су извештаји чланова свих радних група које СКОНУС делегира, као и извештаји са седница Европске студентске уније чији смо пуноправни члан од 2012. године.